Paweł Wróblewski

pwroblewskiAbsolwent wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej od przeszło 11 lat zajmuje się rozwiązaniami informatycznymi z zakresu wyszukiwania i analizy informacji tekstowej. Jest jednym z pierwszych propagatorów zastosowania mechanizmów lingwistyki komputerowej w analizie danych w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z bezpieczeństwem publicznym. Od stycznia 2012 roku odpowiada za rozwój szwedzkiej firmy Findwise na terenie Polski, której celem jest dostarczanie usług konsultingowych i wdrożeniowych w celu usprawniania procesu świadomego podejmowania decyzji wykorzystując narzędzia wyszukiwania i analizy danych, tzw. Big Data.