O Instytucie

Instytut Analiz Rynkowych został powołany do życia w 2013 roku. Instytut złożony jest z uznanych ekspertów zajmujących się analizowaniem rynku w Polsce, często z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

Bogate doświadczenie naukowe i biznesowe naszych ekspertów pozwala na kompleksowe prowadzenie badań, których celem jest nie tylko teoretyczne omówienie zagadnień, ale umiejscowienie ich w bardzo konkretnym kontekście biznesowym.

Eksperci prowadzący badania poza pracą na uczelni mają stały kontakt z biznesem przez co ich analizy nabierają bardzo praktycznego wymiaru.

Nasi eksperci:

dr Łukasz Gębski

dr Łukasz Gębski

mec. Łukasz Jończyk

mec. Łukasz Jończyk

mec. Tomasz Ostrowski

mec. Tomasz Ostrowski

 

Paweł Wróblewski

Paweł Wróblewski

mec. Mariusz Bartosiak

mec. Mariusz Bartosiak

mec. Kamil Kaliciński

mec. Kamil Kaliciński

Nasza filozofia:

Instytut Analiza Rynkowych powstał aby analizować i badać zjawiska gospodarki rynkowej w Polsce i na Świecie. Nasze niezależne badania mają dostarczyć wiedzę i konstruktywne rozwiązania dla biznesu, administracji publicznej oraz szkolnictwa wyższego.

Naszą pracę opieramy na najwyższych standardach jakości pracy dlatego nasi eksperci są czołowymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Podejmujemy inicjatywy, które mają na celu rozwój przedsiębiorczości oraz wolnego rynku. Wspieramy rozwój rozwój biznesu i otoczenia biznesowego.

Inicjujemy transfer wiedzy pomiędzy ośrodkami naukowymi a biznesem.
Propagujemy ideę gospodarki opartej na wiedzy.