Nowe technologie znacząco poprawiają wyniki finansowe.

W listopadzie 2011 roku odbyło się sympozjum organizowane przez Gartnera dotyczące zarządzania informacją w firmach. W głównym materiale konferencyjnym znalazło się następujące stwierdzenie:

Do roku 2015, organizacje zdolne do zintegrowania wysoce wartościowych, różnorodnych i nowych typów danych w spójnej infrastrukturze zarządzania informacją osiągną o 20% lepszy wynik finansowy od swoich konkurentów w danej branży.”[1]

Można stąd wysnuć prosty wniosek, że o przewadze konkurencyjnej firm w gospodarce opartej w coraz większym stopniu na wiedzy staje się umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o analizę różnorodnych danych. Dokumenty, raporty, prezentacje, maile, umowy, nagrania, zdjęcia czy filmy dostępne dla nas w lokalnych sieciach korporacyjnych oraz w Internecie są nieocenionym źródłem wysoko wiarygodnej informacji. Problem polega na tym, że jest tego za dużo. Nie sposób ogarnąć strumienia informacji, który wciska się przez ekrany naszych komputerów.

Jednak coraz częściej sięga się po rozwiązania technologiczne, które są w stanie pokonać te ograniczenia. Podobnie jak wyszukiwarka jest bramą do nieograniczonych zasobów informacyjnych Internetu, tak wyszukiwarka korporacyjna może skutecznie służyć pracownikom do serwowania informacji, które są niezbędne do podjęcia właściwej decyzji i są pomocą, by lepiej zrealizować bieżące zadania.

Jednak nasycenie tego typu technologiami cały czas nie jest satysfakcjonujące. Globalna ankieta przeprowadzona przez firmę Findwise[2] pokazuje, że aż 64% pracowników firm uznaje, że szukanie informacji jest trudne. Zatem, jeżeli rzeczywiście zdecydowana większość firm ma taki problem, to ci, którzy umiejętnie zastosują współczesne technologie wyszukiwania informacji mają duże szanse na zdystansowanie konkurencji. Pracownicy tych firm będą w stanie podejmować trafniejsze decyzje, w oparciu o szerszy kontekst wiedzy ukrytej w gigabajtowych stertach dokumentów elektronicznych.

Autor:
Paweł Wróblewski

 


[1] Ted Friedman, Regina Casonato: A Framework for Creating Value From Information Assets: The Key to Information Management Success; Gartner Symposium Nov 2011;