Łukasz Gębski

Prezes Instytutu Analiz Rynkowych  

Wykształcenie: SGH: 2005 - doktor nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy pt: „Typy inwestorów i ich strategie na rynku fuzji i przejęć kapitałowych”, 1992 - magister ekonomii SGH, Wydział Handlu Zagranicznego.

Problematyka badawcza:

Consumer Finance – polityka kredytowa oraz zarządzanie ryzykiem w obszarze kredytu konsumenckiego. Zarządzanie strategiczne oraz finansowe w międzynarodowych organizacjach gospodarczych (firmach) – strategie wzrostu, akwizycje, ekspansja na nowych rynkach oraz optymalizacja finansowa korporacji międzynarodowych. Doświadczenie poza uczelnią:

Poza pracą naukową i dydaktyczną dr Łukasz Gębski od ponad 17 lat związany jest zawodowo z sektorem bankowym. W trakcie swoje pracy zawodowej w Citigroup oraz grupie BNP Paribas zajmował stanowiska kierownicze nadzorując operacje w sferze bankowości korporacyjnej oraz detalicznej. Od 2006 roku dr Łukasz Gębski jest członkiem Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu KPF oraz zasiadał w ExecutiveCommitteeEurofinas (Bruksela).

Członkowstwo w organizacjach zawodowych i akademickich:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Członek Komitetu Konferencji Polskie Towarzystwo Ekonomiczne