Consulting

Wspieramy naszych klientów na drodze do wygranej na zmieniającym się rynku

Działamy w szerokim zakresie: od definiowania strategii firmy, analizę działań, poprzez jej reorganizację wraz z zarządzaniem finansowym, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim.

Specjalizujemy się w przygotowywaniu raportów i analiz dotyczących rynków i różnorodnych sektorów gospodarki.

Nasz zespół konsultantów z rożnych branż wspiera firmy w zakresie wdrożenia rozwiązań strategicznych i operacyjnych. Współpracujemy z niezależnymi ekspertami z różnych branż.
Udzielamy porad w sprawach związanych z:
produkcją, wymianą, kupnem i sprzedażą bądź doradztwem technicznym, gospodarczym, prawnym, strategią biznesową, zarządzaniem, marketing, raportowanie finansowe, audyt wewnętrzny, zarządzanie projektami.
Nasi konsultanci, to osoby niezależne i wykwalifikowane w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z organizacją, metodami i procedurami prowadzenia działalności gospodarczej.

- Reprezentowanie zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce jak i za granicą

- Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących rynków i sektorów gospodarki

- Badania i rozwój; zarządzanie innowacjami

- Doskonałość operacyjna

- Efektywność finansowa

- Efektywność sprzedaży i marketingu

- Zarządzanie zmianą i projektami

- Doradztwo i obsługa transakcji na rynku kapitałowym

- Doradztwo przy IPO dla spółek debiutujących na Giełdzie

- Doradztwo przy emisjach obligacji miejskich i korporacyjnych