Maj 14

Raport poświęcony skutkom regulacji rynku pożyczkowego

Prezentujemy raport poświęcony skutkom regulacji rynku pożyczkowego przygotowany pod kierunkiem naukowym prezesa Instytutu Analiz Rynkowych dra Łukasz Gębskiego.

Analizę wpływu i skutków nowej regulacji rynku kredytów konsumenckich wg projektu Ministerstwa Finansów z dnia 4 marca 2014 r. przeprowadzono w marcu 2014. Podstawą prac był projekt założeń projektu „Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw”. Został skierowany do Sekretariatu Komitetu Rady Ministrów pismem (FN1/0301/U-POZ/OLT/2013/RD-21441/2014) podpisanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Wojciecha Kowalczyka.

Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego