Lut 5

Nowe technologie znacząco poprawiają wyniki finansowe.

Do roku 2015, organizacje zdolne do zintegrowania wysoce wartościowych, różnorodnych i nowych typów danych w spójnej infrastrukturze zarządzania informacją osiągną o 20% lepszy wynik finansowy od swoich konkurentów w danej branży. Przeczytaj komentarz Pawła Wróblewskiego.