Rola IT w dużych firmach wyrażnie ewoluuje

Już od jakiegoś czasu można zaobserwować trend kładzenia większego nacisku na rozwiązania informatyczne wspierające kluczowy biznes wielu firm. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej prac, które do tej pory wykonywali ludzie może być zrealizowana przez systemy. Technologia świetnie sprawdza się w bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji, nie wspominając już o biznesie opartym o Internet. Nawet tam, gdzie pracuje człowiek, narzędzia IT potrafią znacznie przyspieszyć jego pracę i podnieść jej jakość. Nic więc dziwnego, że pozycja działów IT w firmach też się zmienia. Nie są już to dostawcy komputerów, połączeń sieciowych, czy prostych aplikacji. Są to raczej partnerzy w biznesie, którzy są w stanie doradzić i wdrożyć rozwiązanie zmieniające na lepsze oblicze prowadzonego biznesu.

Potwierdza to coroczne badanie Deloitte na temat roli CIO (czyli dawnego szefa informatyki) w dużych firmach. Wydatki na informatykę w 79% dużych firm utrzymywane są na tym samym poziomie lub są wyższe. Proporcje rozlokowania tego budżetu też mówią o tym, że firmy cały czas szukają nowych możliwości rozwoju poprze informatykę, ponieważ 53% budżetu IT pochłania utrzymanie bieżące działających systemów, a 47% budżetu wydawane jest na projekty związane ze zmianą i rozwojem. Natomiast w Polsce 90% CIO uważa, że innowacyjność to ważny lub bardzo ważny trend, a jeżeli dysponowaliby odpowiednimi środkami, to by je przeznaczyli głównie na projekty związane z analizą danych i tzw. Big Data .

Widać więc wyraźnie, że IT przestaje być jedyni dostawcą usług dla biznesu ale staje się aktywnym partnerem biznesowym w definiowaniu i realizacji strategii rozwoju. To tłumaczy fakt wzrastającej roli CIO w zarządach wielu dużych firm.

Szczegóły tego badania dostępne są pod adresem http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/CIO-2014-wyniki.html

Ekspert – Paweł Wróblewski
Inżynier w polskim oddziale firmy Findwise specjalizującej się w projektach w obszarze zarządzania informacja i wiedzą
e-mail: pawel.wroblewski@findwise.com